Zagreb
29 Jan, Sunday
2° C
TOP

… se vraća u gradove! Naša misija je vrlo jednostavna – razveseliti studente i zažutiti gradove!

Nakon proljetne podjele na zagrebačkim lokacijama, u jesenskom valu uz sami Zagreb posjetiti ćemo i predivne ravnice Slavonije – Osijek, baroknu prijestolnicu Hrvatske – Varaždin, grada najboljih karnevala – Rijeka i za kraj Dioklecijanov grad – Split.

Raspored podjele po gradovima možete vidjeti ovdje:

Raspored je podložan promjenama sukladno vremenskim uvjetima, količinama S-Boxa

Studenti zainteresirani za preuzimanje S-Box kutije moraju samo ispuniti anketu na mjestu podjele i pripremiti se za iznenađenje!

Uz samu podjelu najboljih studentskih kutija na navedenim lokacijama i glavne nagradne igre ovdje na stranici, na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) možete također okušati sreću i osvojiti promotivne pakete. Pravila nagradnog natječaja na društvenim mrežama možete pročitati u nastavku.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

S-BOX NAGRADNI NATJEČAJ

 

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 26.10.2022. i traje do 31.12.2022.godine

Odvijat će se dnevno ili po potrebi Priređivača koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka: MPG d.o.o., Nova Ves 17 (Centar Kaptol), 10000 Zagreb, OIB:35677542029, info@mpg.hr , vlasnik S-Box Hrvatska Facebook stranice i S-Box Hrvatska Instagram profila.

Natječaj provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, Envy d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb) dalje u tekstu „Administrator“ nagradnog natječaja.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, s adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su fanovi/obožavatelji S-Box Hrvatska Facebook stranice (https://hr-hr.facebook.com/S.Box.Hrvatska/) i/ili S-Box Hrvatska Instagram profila (https://www.instagram.com/sboxhrvatska/).

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da:

  • u razdoblju trajanja natječaja fanovi/obožavatelji navedene stranice postavljaju tražene fotografije i/ili odgovaraju na pitanja postavljena od strane Administratora S-Box Hrvatska Facebook stranice i S-Box Hrvatska Instagram profila
  • sudionici natječaja trebaju biti studenti koji će svoj status dokazati identifikacijom osobno kod preuzimanja nagrade ili elektronskim putem (scan, slika)

Članak 3.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja natječaja. Svaki sudionik može ponuditi neograničen broj odgovora ili rješenja unutar jednog nagradnog natječaja. Odgovori/komentari/fotografije se ne smiju naknadno uređivati ili editirati.

Pobjednik pojedinog natječaja bit će izabran od strane tročlane komisije Priređivača.

Administrator može ukloniti sudionika iz grupe ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također može mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebooka i Instagrama.

Članak 4.

Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja. 

Članak 5.

Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljen najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka natječaja, odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Priređivač nagradnog natječaja u suradnji s tročlanom komisijom.

Članak 6.

Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.

Dobitnici nagrada će u roku od najviše 8 (osam) dana biti obaviješteni o dobivenoj nagradi na S-Box Hrvatska Facebook stranici ili Instagram profilu S-Box Hrvatska, ovisno o tome na kojoj društvenoj mreži se odvija natječaj. Dobitnici su dužni nakon obavijesti, a u roku od 5 dana, javiti Administratoru (u inbox navedene Facebook stranice ili inbox Instagram profila) potrebne podatke (e-mail adresu, broj mobitela, adresu za dostavu osvojene nagrade) kako bi Administrator mogao dogovoriti način preuzimanja ili dostave nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.

Nagrade će biti dostavljene od strane Priređivača u roku od 30 dana od datuma proglašenja za dobitnike koji imaju mjesto boravišta/prebivališta izvan Zagreba. Dobitnici koji imaju boravište/prebivalište u Zagrebu nagrade će podići u sjedištu Priređivača(MPG d.o.o., Centar Kaptol, Nova Ves 17, 10000 Zagreb). U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Priređivača, on je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Priređivaču, kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Slanjem/predajom nagrade prestaju sve obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, ali je prenosiva poštujući odredbe Čl. 2. ovih Pravila.

Dobitnici će surađivati s Administratorom i Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao Voditelj obrade, i Administrator kao Izvršitelj obrade podataka, mogu obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj i izvršitelj obrade će čuvati osobne podatke sudionika natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Priređivaču i subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj i izvršitelj obrade podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.

Davanje podataka u okviru ovog nagradnog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Voditelju obrade i zatražiti objašnjenje.

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač i Administrator mogu koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu.

Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u treće zemlje izvan EU i EGP-a, izuzev Švicarske, posebno u SAD, ali uvijek na osnovu zaštitnih mjera prijenosa podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

Članak 9.

Facebook i Instagram nisu odgovorni za promociju niti imaju veze s istom te ih se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju ili upravljaju natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom/Instagramom te sudionik natječaja podatke ostavlja Priređivaču u svrhu provedbe ovog natječaja.

Facebook i Instagram ovdje služe kao platforme za provedbu natječaja te imaju pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti koja možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy i https://help.instagram.com/155833707900388.

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
  • (ne)funkcioniranje Interneta, Facebooka i Instagrama i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
  • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
  • Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Članak 10.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač i Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima (statusima).

U Zagrebu, 26. 10. 2022.

MPG d.o.o.

Priređivač