Zagreb
29 Nov, Wednesday
2° C
TOP

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Organizator utvrđuje

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„S-Box nagradna avantura“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

 

Članak 1 – Organizator

Organizator i voditelj obrade podataka nagradne igre „S-Box nagradna avantura“ (u nastavku „Igra“) je MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029, info@mpg.hr , 01/6064-657) dalje u tekstu „Organizator“.

 

Internetsku stranicu www.sbox.hr (u daljem tekstu „Internetska stranica”) izradio je Gorila IT d.o.o., Ivana Lackovića Croate 9, 10000 Zagreb, OIB:34522275797 (u daljem tekstu „Pružatelj usluga”). Funkcionalne specifikacije Internetske stranice priložene su uz ova Pravila igre.

 

Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba S-Box projekta.

 

Članak 2 – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti svi studenti, punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

 

U igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.

 

Članak 3 – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 09.10.– 24.11.2023.

 

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

U igri mogu sudjelovati svi studenti koji na internetskoj stranici www.sbox.hr:

  • ispune ponuđene ankete
  • ostave svoje osobne podatke: ime i prezime, broj studentske iskaznice (x-ice) ili indeksa, adresu i grad, e-mail adresu i kontakt telefon (mobitel)

 

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve ispravne prijave registrirane na www.sbox.hr internetskoj stranici s datumom prijave najkasnije do 24.11.2023. u 23:59h.

 

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati samo jednom po anketi. U slučaju da se jedna osoba prijavi više od jednog puta po anketi, imat će pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri samo s prijavom koju je prvi put prijavila, a ostale prijave te osobe bit će proglašene nevažećima.

 

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik treba predočiti dokaz da je student 2023./24. na fakultetu u RH (indeks/xica).

 

Članak 5 – Izvlačenje

Javno izvlačenje dobitnika održat će se u službenom sjedištu Organizatora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) 01.12.2023. u 12h sati, te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje.

 

U izvlačenju će sudjelovati sve važeće prijave primljene unutar razdoblja trajanja igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre.

 

Članak 6 – Nagrade

1 x Poklon bon u iznosu od 200€ u City Centru

Vrijednost jedne nagrade: 200,00 € / 1.506,90 kn (PDV uključen), ukupna vrijednost: 200,00 € / 1.506,90 kn (PDV uključen)

 

3 x EQUA paket,  koji sadrži EQUA Splash bocu i Recharge tonic

Vrijednost jedne nagrade: 49,00 EUR / 369,19 kn (PDV uključen), ukupna vrijednost: 147,00 EUR / 1.107,57 kn (PDV uključen)

 

2 x S-Mystery Box maxi, koji sadrži duksu, rokovnik, olovku, USB i ukrasnu lampicu za laptop

Vrijednost jedne nagrade: 45,00 EUR / 339,05 kn (PDV uključen), ukupna vrijednost: 90,00 EUR / 678,11 kn (PDV uključen)

 

2 x S-Mystery Box mini, koji sadrži rokovnik, olovku, USB, ukrasnu lampicu za laptop i 2 Clean Eco proizvoda

Vrijednost jedne nagrade: 35,00 EUR / 263,71 kn (PDV uključen), ukupna vrijednost: 70,00 EUR / 527,42 kn (PDV uključen)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 507,00 EUR / 3.819,99 (PDV uključen)

 

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

 

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnici će surađivati s Organizatorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

 

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Organizator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada.

 

Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

 

Nagrade će biti dostavljene od strane Organizatora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja za dobitnike koji imaju mjesto boravišta/prebivališta izvan Zagreba. Dobitnici koji imaju boravište/prebivalište u Zagrebu nagrade će podići u sjedištu Organizatora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb). U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Organizatora, on je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Organizatoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

 

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faxa, e-maila ili pošte), Organizator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

 

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

 

Po isteku gore navedenih rokova, Organizator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl. 67, točka 6).

 

Članak 8 – Porezi

Organizator nagradne igre obvezuje se prije početka igre uplatiti Crvenom križu 5% od ukupne vrijednosti nagrade.

 

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

 

Članak 9 – Objava nagradne igre

Organizator igre obvezan je objaviti ova pravila na internetskim stranicama www.sbox.hr i www.nagradne.hr prije početka igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

 

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

 

KLASA: UP/I-460-02/23-01/386

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 19. rujna 2023.

 

Imena dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.sbox.hr i na www.nagradne.hr u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Pravila igre „S-Box nagradna avantura“ dostupna su na adresi Organizatora.

Nagradna igra organizirana je nacionalno na području Republike Hrvatske.

 

Članak 10 – Obrada podataka

Prijavom na internetskoj stranici www.sbox.hr u igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao Voditelj obrade osobnih podataka (Data Controller) može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre sljedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre, nakon čega će podaci biti uništeni, osim osobnih podataka dobitnika, koji će biti pohranjeni sukladno zakonom o računovodstvu na period od 11 godina i sukladno periodu trajanja jamstva na ispravnost proizvoda, koji će dobitniku biti dodijeljeni kao nagrada, a radi mogućnosti ispoštivanja jamstvenog roka u korist primatelja nagrade.

 

Organizator će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679.

 

Dostava podataka od strane Sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi Sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da Sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na tel: 01 6064 600 ili putem e-maila: info@mpg.hr ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

 

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim u subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (npr. dostavnoj službi za dostavu nagrada) te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

 

Detaljna pravila privatnosti S-Box internetske stranice na kojoj sudionici vrše prijave za nagradnu igru, možete pronaći na: www.sbox.hr

 

Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom u nagradnu igru na internetskoj stranici www.sbox.hr za sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti igru u slučaju više sile.

 

Organizator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane organizatora za provedbu igre ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti niti plaća bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u igri. Organizator također ne preuzima nikakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom korištenja osvojene nagrade, te ne može davati nikakva jamstva povezana s problemima do kojih može doći u navedenom razdoblju.

 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Nakon 60 dana od završetka igre Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz igru.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 9.10.2023.

MPG d.o.o.

Organizator